ПРОКИДАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

прокида́тися починати існувати, набувати реальності; у голові, в серці - про думки, почуття

буди́тися виникати, з'являтися, поставати.
виника́ти зароджуючися, ставати дійсним, існуючим.
виплива́ти виникати, з'являтися (в думках, в уяві).
виро́юватися виникати (в уяві, в пам'яті, а також у голові, в серці).
закльо́вуватися (розм. рідко) про думки, почуття.
закрада́тися непомітно, мимоволі з'являтися, виникати (про почуття і т. ін.).
зрина́ти поставати, з'являтися (в уяві, пам'яті, думках і т. ін.).
назріва́ти виникати, зароджуватися, з'являтися (про думку, задум і т. ін.).
накльо́вуватися (розм.) з'являтися, виникати, зароджуватися.
прихо́дити виникати, з'являтися (про думки, почуття тощо).
пробу́джуватися проявлятися, виникати (про думки, почуття, якості, властивості і т. ін.).
пройма́ти опановувати кого-небудь, оволодівати кимсь (про почуття, настрій, фізичний стан людини).
просина́тися проявлятися, виникати (про думки, почуття, стан і т. ін.).
підніма́тися виникати, з'являтися (про думки, почуття і т. ін.).
підійма́тися виникати, з'являтися (про думки, почуття і т. ін.).
розвору́шуватися виникати, з'являтися (про почуття, думки, спогади).
розкрива́тися виникати, поставати в уяві, свідомості.
сплива́ти виникати, поставати, уявлятися (про думку, згадку, спогад, образ, видіння і т. ін.).

прокида́тися про почуття, думки, наміри тощо - ставати явним, помітним за зовнішніми ознаками

виража́тися виявлятися через певні ознаки, дії і т. ін.
виявля́тися виражатися, передаватися певними зовнішніми ознаками.
відбива́тися проявлятися, виявлятися (про зовнішній вияв почуттів, стану і т. ін.).
познача́тися виявлятися зовні (про почуття, настрій і т. ін.).
пока́зуватися виражатися в яких-небудь зовнішніх ознаках; виявлятися.
почува́тися виявлятися, ставати помітним, відчутним.
пробива́тися проявляючись, ставати помітним, яскраво вираженим (про зовнішній вияв почуттів, стану, характеру і т. ін.).
прогляда́ти ставати явним, проявлятися через зовнішні ознаки (про абстрактні поняття).
прозира́ти ставати явним, помітним, виявлятися через зовнішні ознаки.
просві́чувати проявлятися, відбиваючись на обличчі, в очах або знаходячи своє відображення в листах, творах і т. ін. (про риси характеру людини, її досвід, уподобання, почуття і т. ін.).
просина́тися проявлятися, виникати (про думки, почуття, стан і т. ін.).
проступа́ти виявлятися у рисах, виразі обличчя (про настрій, почуття і т. ін.).
проявля́тися виявлятися, ставати помітним (про якості, властивості, почуття і т. ін.).
розкрива́тися ставати явним, помітним, неприхованим (про якості, почуття, риси характеру і т. ін.); повністю виявлятися.
чита́тися виявлятися за якими-небудь ознаками.

прокида́тися ставати явним, помітним, очевидним, відчутним

вила́зити робитися помітним.
виступа́ти виявлятися, проявлятися.
виявля́тися робитися явним, помітним; проявлятися.
відчува́тися виявлятися, ставати помітним, очевидним.
ого́люватися ставати відкритим, неприхованим; виявлятися.
оголя́тися ставати відкритим, неприхованим; виявлятися.
поміча́тися бути помітним; відчуватися.
пробива́тися проявляючись, ставати очевидним; виявлятися.
проступа́ти виявлятися, бути помітним, відчутним.
проявля́тися виявлятися, ставати помітним (про якості, властивості, почуття і т. ін.).

прокида́тися про природу після зими

прокида́тися переставати спати, дрімати

прокида́тися (діал.) бувати, бути (не раз, іноді)

перепада́ти траплятися час від часу, зрідка бувати (про природні явища).
прогляда́ти зрідка траплятися.
трапля́тися бувати, бути (не раз, іноді).

воскресати про природу

прокидатися

оживати про природу

озиватися про кров

просипатися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.