ПРОЙТИ — СИНОНІМІЯ

пройти́ перестати відбуватися, здійснюватися, часто тимчасово

пройти́

пройти́

пройти́

пройти́

пройти́

пройти́

пройти́

пройти́ (рідко)

прониза́ти (рідко.)

пройти́

пройти

зійти (про час)
минути збігти за водою

змірювати

зміряти (док.)
пройти (шлях)

маршувати

пролягати

прослідувати

шествува́ти

пройти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.