ПРОЗИРАТИ — СИНОНІМІЯ

прозира́ти показуватися із-за чого-небудь, виднітися з-поміж чогось, бути або ставати видним, помітним крізь щось, з-під чогось і т. ін.

видні́тися бути видним, приступним зорові.
виска́люватися (розм.) бути видним, показуватися, виглядати звідки-небудь.
прогляда́ти показуватися із-за чого-небудь, виднітися з-поміж чогось, бути або ставати видним, помітним крізь щось, з-під чогось і т. ін. (про конкретні предмети); де-не-де виглядати.
продивля́тися (рідше) те саме, що прогляда́ти 1–3.
прорі́зуватися ставати видимим, показуватися крізь щось.
проріза́тися (рідше) ставати видимим, показуватися (про небесні світила).
ска́литися (розм. рідко) проглядати, виднітися.

прозира́ти про почуття, думки, наміри тощо - ставати явним, помітним за зовнішніми ознаками

виража́тися виявлятися через певні ознаки, дії і т. ін.
виявля́тися виражатися, передаватися певними зовнішніми ознаками.
відбива́тися проявлятися, виявлятися (про зовнішній вияв почуттів, стану і т. ін.).
познача́тися виявлятися зовні (про почуття, настрій і т. ін.).
пока́зуватися виражатися в яких-небудь зовнішніх ознаках; виявлятися.
почува́тися виявлятися, ставати помітним, відчутним.
пробива́тися проявляючись, ставати помітним, яскраво вираженим (про зовнішній вияв почуттів, стану, характеру і т. ін.).
прогляда́ти ставати явним, проявлятися через зовнішні ознаки (про абстрактні поняття).
прокида́тися робитися явним, помітним, виявлятися в комусь, чомусь (про риси характеру, натуру і т. ін.).
просві́чувати проявлятися, відбиваючись на обличчі, в очах або знаходячи своє відображення в листах, творах і т. ін. (про риси характеру людини, її досвід, уподобання, почуття і т. ін.).
просина́тися проявлятися, виникати (про думки, почуття, стан і т. ін.).
проступа́ти виявлятися у рисах, виразі обличчя (про настрій, почуття і т. ін.).
проявля́тися виявлятися, ставати помітним (про якості, властивості, почуття і т. ін.).
розкрива́тися ставати явним, помітним, неприхованим (про якості, почуття, риси характеру і т. ін.); повністю виявлятися.
чита́тися виявлятися за якими-небудь ознаками.

прозира́ти (крізь що) про світло, запахи, звуки, повітря, рідину тощо - крізь отвори, щілини, негусту речовину потрапляти назовні або всередину чогось

прозира́ти викликати, створювати якийсь образ в уяві, думках, свідомості

виобра́жувати (діал.) уявляти.
прига́дувати (рідше) уявляти що-небудь.
уявля́ти викликати у своїх думках, своїй свідомості який-небудь образ, картину, дію і т. ін.

прозирати (П.)

прозирати темряву

протинати <прошивати> зором

прозирати у суть

прозирати вперед

бовваніти

виступати з лави

випинатися (з чого)
показуватися (на чім)
прозирати
гордо йти повагом

прозрівати події

простежувати

прозирати (як риса в чому)
д-о -СЯ

сочитися про світло

прозирати

мальтретувати

дзеркало

Словник синонімів Караванського.