ПРОДОВЖУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

продо́вжуватися займати великий простір, розташовуватися на великому просторі

продо́вжуватися відбуватися протягом певного відрізку часу

забира́ти відбирати певний проміжок часу.
займа́ти заповнювати який-небудь проміжок часу; продовжуватися, тривати.
протя́гуватися тривати якийсь час, затримуватися, продовжуватися.
протяга́тися тривати якийсь час, затримуватися, продовжуватися.
розтя́гуватися тягнутися, тривати надто довго (про час,термін дії, перебіг чого-небудь, користування чимсь).
розтяга́тися тягнутися, тривати надто довго (про час,термін дії, перебіг чого-небудь, користування чимсь).
трива́ти відбуватися протягом певного відрізку часу.
тягну́тися продовжуватися, тривати (перев. довго).
тягти́ся продовжуватися, тривати (перев. довго).

продо́вжуватися

продовжуватися

тривати

бути ((у чомусь) (про життя))
продовжуватися
точитися (про бої)
триматися (про погоду)

континувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.