ПРОГАЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

прога́ювати нерозважливо, марно використовувати що-небудь для чогось

вбива́ти (розм.)
вга́ювати (розм.)
викида́ти (розм.)
збавля́ти (розм.) час, життя, сили тощо.
мота́ти (фам.)
пробавля́ти (розм. рідко)
прогу́лювати (розм.) гуляючи.
розмі́нювати сили, талант і т. ін.
розсипа́ти (розм.)
розтра́чуватися (розм.) без додатка - витрачати свої гроші, цінності на кого-, що-небудь.
розтрача́ти (рідко)
спуска́ти (розм.)
три́нькати (розм.)
убива́ти (розм.)
уга́ювати (розм.)
ци́ндрити (фам.)

прога́ювати

валандатися

теря́ти (час)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.