ПРОГАЛИНА — СИНОНІМІЯ

прога́лина (рідше) негативна риса, особливість кого-, чого-небудь

боля́чка (розм. рідше) вада.
ва́да негативна риса, особливість кого-, чого-небудь; недолік.
дефе́кт (книжн.) вада, недолік.
мі́нус (книжн.) вада, недолік.
недо́лік негативна риса, ознака і т. ін. кого-, чого-небудь.
недоста́ча (розм. рідше) негативна риса кого-небудь; вада.
поро́к (розм.) негативна риса, вада кого-, чого-небудь, що заслуговує на загальний осуд.
прови́на (рідше) негативна риса, недолік, вада; порок.
хи́ба негативна риса, ознака і т. ін. кого-, чого-небудь.
ґандж (розм.) те саме, що ва́да 1.

прога́лина вільне від дерев місце в лісі, в парку, а також простір серед густих рослин

галя́ва те саме, що галя́вина.
галя́вина вільне від дерев і кущів місце серед лісу; прогалина в хлібах, очереті і т. ін.
поля́вина (розм.) те саме, що поля́на.
поля́на рівнина, невеликий луг, звичайно на узліссі або серед лісу.
прогаля́вина те саме, що прога́лина 1, 2.
чистина́ чисте, без заростей місце; галявина.

прога́лина перев. мн. - те, що лишилося незробленим, недоробленим у якій-небудь роботі, справі тощо і тому має певні вади

прога́лина відстань, простір, що відокремлює предмети один від одного

прогі́н у споруді, будівлі.
прозі́р (розм.) звич. між близько розташованими предметами.

прогалина у мурі

щілина (у дошках)

прогалина на снігу

прогалина у кризі

прогалина в науці

прогалина

галявина

перелісся (у лісі)
прогалина (у житі)

пролом у стіні

проломина у стіні

пропуск у тексті

купюра (див.)
прогалина

прорив (П. СОВ.)

прогалина

просвіток

прогалина

пробіл


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.