ПРОВОДИТИ — СИНОНІМІЯ

прово́дити спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти куди-небудь

вести́ спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти.
відво́дити вести з собою когось на певну відстань від кого-, чого-небудь.
відпрова́джувати з одного місця в інше.
зво́дити згори вниз або докупи.
наво́дити вказуючи шлях.
прова́дити спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
проводжа́ти спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
підво́дити спрямовуючи, наближати що-небудь до когось, чогось.
спрова́джувати примушувати звідкись іти.

прово́дити здійснювати певні заходи з приводу якоїсь події, знаменної дати тощо

прово́дити діяти відповідно до чогось, згідно з чимсь

прово́дити (зі сл. життя) вести життя в якийсь спосіб

жи́тися (безос., розм.)
ма́тися (розм.)
пово́дитися (безос., розм.)
пожива́ти (розм.)
пробува́ти протягом якогось часу.

прово́дити проводити в життя план, задум, робити щось дійсним, реальним

вті́лювати (звичайно із сл. в життя, в дійсність)
здійсня́ти (рідше)
проверта́ти (розм.) швидко, оперативно.
уті́лювати (звичайно із сл. в життя, в дійсність)

прово́дити (кого, що і без додатка, розм.) спрямовувати діяльність, роботу когось, чогось, бути на чолі кого-, чого-небудь

вата́жити (над ким і без додатка, розм.)
ватагува́ти (над ким і без додатка)
ватажкува́ти (над ким і без додатка, розм.)
верті́ти (розм.) розпоряджатися на свій розсуд.
верхово́дити (ким і без додатка)
вести́ (кого, що)
заправля́ти (ким, розм.)
заря́джувати (чим і без додатка, діал.)
кермува́ти (розм.) спрямовувати діяльність когось, чогось.
керува́ти (ким, чим і без додатка)
кома́ндувати (ким) бути командиром; розпоряджатися як командир.
нача́льствувати бути начальником; поводитися як начальник.
ору́дувати (розм.)
отаманува́ти (над ким і без додатка) давати вказівки, накази як старший, як ватажок.
очо́лювати (кого, що) бути на чолі когось, чогось.
повеліва́ти (кому, чому, книжн.)
покрика́ти (розм.) кричачи час від часу.
правува́ти (розм.) мати владу над кимсь, чимсь.
прова́дити (кого, що і без додатка, розм.)
старшинува́ти (над ким і без додатка)
старшува́ти (над ким і без додатка)
урядува́ти (розм.) перев. здійснювати верховну владу над кимсь, чимсь.

прово́дити іти, їхати тощо разом з кимсь до певного місця перед тим, як розстатися, попрощатися з ним

виряджа́ти у дорогу, в гості, в похід.
надво́дити (розм.) пішки.
прова́дити іти, їхати тощо разом з кимсь до певного місця перед тим, як розстатися, попрощатися з ним.

прово́дити про час - використовувати певним чином, заповнювати якимсь заняттям

корота́ти (розм.)
прова́дити про час - використовувати певним чином, заповнювати якимсь заняттям.

прово́дити дорогу, стежку - утворювати, йдучи, ходячи, їдучи, їздячи

прово́дити розташовувати, споруджувати щось у певному напрямку, вздовж чогось

прово́дити іти, їхати разом з ким-, чим-небудь як супутник, як охоронець чи охорона і т. ін.

дово́дити доставляти до певного місця.
ескортува́ти супроводжувати ескортом і взагалі супроводжувати.
конвоюва́ти охороняючи когось, щось.
прогу́лювати водити на гуляння.
ходи́ти (з ким) по різних місцях, показуючи щось.

проводи́ти (рідко)

проводити збори

проводити межу

проводити струм

проводити облік

заводити додому

проводити

прописувати слід

проводити

про́води (етн.) звичай поминати померлих на могилах протягом післявеликоднього тижня

провід небіжчика

Словник синонімів Караванського.