ПРОБУДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

пробу́джувати сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
вселя́ти викликати певні почуття, навівати, збуджувати думки.
запа́лювати виклика́ти яке-небудь сильне почуття.
збу́джувати виклика́ти, розбурхувати що-небудь (почуття, сили, думки і т. ін.).
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наво́дити наштовхувати, навертати кого-небудь на здогад, думку і т. ін. або сприяти виникненню у кого-небудь думки, ідеї, мрії і т. ін.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
підійма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
сі́яти викликати у людей яке-небудь почуття, створювати певний настрій і т. ін.
твори́ти викликати появу чого-небудь, бути причиною виникнення чогось; утворювати.

пробу́джувати збуджувати, спонукати до діяльності

буди́ти збуджувати, спонукати до діяльності.
пробуджа́ти виводячи із стану спокою, застою і т. ін., спонукати до яких-небудь дій, діяльності.
підніма́ти виклика́ти в когось душевне піднесення, роблячи бадьорішим, енергійнішим і т. ін.; збуджувати.
підійма́ти виклика́ти в когось душевне піднесення, роблячи бадьорішим, енергійнішим і т. ін.; збуджувати.
розбу́джувати спонукати до дії, примушувати бути діяльним, активним.
розбуджа́ти (рідко) спонукати до дії, примушувати бути діяльним, активним.

пробу́джувати переривати, припиняти чий-небудь сон, примушувати прокинутися

бу́ркати те саме, що будити 1.
буди́ти переривати, припиняти чий-небудь сон, примушувати прокинутися.
пробу́ркувати те саме, що пробу́джувати 1.
прокида́ти те саме, що пробу́джувати.
розбу́джувати переривати чийсь сон, примушувати кого-небудь прокинутися.
розшто́вхувати смикаючи, будити.

будити

пробуджувати
перебивати сон кому

збуджувати

пробуджувати

розбуджувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.