ПРОБУВАТИ — СИНОНІМІЯ

про́бувати перевіряти на ділі якості, властивості кого-, чого-небудь, здатність до здійснення, виконання чогось

випро́бувати перевіряти на ділі якості, властивості кого-, чого-небудь, здатність до здійснення, виконання чогось.
випробо́вувати перевіряти на ділі якості, властивості кого-, чого-небудь, здатність до здійснення, виконання чогось.
спи́тувати (розм. рідко) те саме, що випробо́вувати.

пробува́ти (рідше) бути жителем якоїсь країни, місцевості, будинку

ме́шкати перев. у певному приміщенні.
населя́ти про велику кількість людей на якійсь території.
пожива́ти (розм.)
сиді́ти (розм.)

пробува́ти вести життя в якийсь спосіб

жи́тися (безос., розм.)
ма́тися (розм.)
пово́дитися (безос., розм.)
пожива́ти (розм.)
прово́дити (зі сл. життя)

про́бувати з'їдати або випивати трохи чогось

дегустува́ти робити дегустацію чогось.
доторка́тися (до чого)
ку́шати (діал.)
пригу́блюватися (до чого, розм.) торкаючись губами.
прито́ркуватися (до чого) перев. із часткою н е.
приторка́тися (до чого) перев. із часткою н е.
смакува́ти повільно їсти, пити, визначаючи смакові якості, дістаючи задоволення.

пробува́ти присутність де-небудь

перебува́ння розташування, існування де-небудь.
пробува́ння життя, існування де-небудь.

про́бувати про спробу зробити, здійснити щось, звичайно при невпевненості щодо наслідку

пробувати

випроб|ов|увати
перо робити пробу чого

пробувати їжу

знімати пробу

куштувати їжу

пробувати
знімати пробу з чого

мірятися Д.

намагатися

нюхати

куштувати (пре. із ч. не)
пробувати
мати уявлення <н. пороху не нюхав>

приміряти одяг

пробувати

затівати

ревізувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.