ПРИХОПЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

прихо́плювати (розм. з собою) часто із сл. з собою - нести, вести, везти з собою, до себе

бра́ти (з собою, до сбе) вести, везти, нести з собою, забирати з собою, до себе.
забира́ти (з собою, до сбе) вести, везти кого-небудь із собою, до себе.
захва́чувати (розм. з собою) ідучи кудись, брати з собою кого-, що-небудь.
захо́плювати (з собою) брати, прихоплювати кого-, що-небудь з собою.
прихва́чувати (розм. з собою) те саме, що прихо́плювати.
підхо́плювати (розм. з собою) брати з собою як попутника.

прихо́плювати сильно охолоджуючи, доводити до замерзання

прихо́плювати об'єднувати одну з одною якимсь способом окремі частини - деталі, кінці і т. ін.

прихо́плювати

прихо́плювати