ПРИХОДИТИСЯ — СИНОНІМІЯ

прихо́дитися діставатися, припадати внаслідок яких-небудь обставин

випада́ти (кому, також безос.) діставатися, припадати внаслідок яких-небудь обставин.
припада́ти унаслідок певних обставин бути змушеним виконувати що-небудь.

прихо́дитися переходити в чиєсь користування, ставати чиєюсь власністю

відхо́дити (від кого до кого)
ка́пати (розм.) про гроші - час від часу.
перехо́дити (кому, до кого) ставати власністю іншого.
полиша́тися після когось.
потрапля́ти (кому, до кого)
прихо́дити (розм.)

прихо́дитися (розм.) бути необхідним, неминучим або можливим у зв'язку з певними обставинами

прихо́дитися (розм.) потребувати певних грошових затрат, якихось зусиль для здійснення чогось

прихо́дитися (до кого-чого.) гармонувати із зовнішністю

йти (кому що, до чого, розм.)
йти́ся (кому, до кого-чого, рідко)
ли́чити (кому що, до чого)
лицюва́ти (кому що, до чого, діал.)
ло́вко (кому в чому, розм.)
пасува́ти (кому що, до чого)
припада́ти перев. зі сл. до лиця, до виду.
пристава́ти (кому що, до чого, розм.)
підхо́дити (кому що, до чого)
іти́ (кому що, до чого, розм.)
іти́ся (кому, до кого-чого, рідко)

прихо́дитися (розм.) бути в якомусь місці; займати місце

припада́ти бути розташованим десь.
розташо́вуватися перебувати, бути в якомусь місці.

прихо́дитися (розм.) випадково виявлятися на чиємусь шляху, в якомусь місці

вилуча́тися (діал.) траплятися.
зустріча́тися траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
луча́тися (діал.) траплятися (про яку-небудь подію, пригоду).
поди́буватися (розм.) траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
попада́ти випадково зустрічатися, знаходитися, з'являтися; попадатися.
попада́тися зустрічатися на шляху; траплятися.
потрапля́тися (розм. рідко) те саме, що трапля́тися.
підверта́тися (розм.) випадково, раптом зустрічатися, з'являтися, траплятися комусь.
трапля́тися випадково виявлятися, бути; зустрічатися, попадатися.
трафля́тися (діал.) траплятися, бувати.

підходити про ключ

приходитися

приходиться

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.