ПРИХОВАНИЙ — СИНОНІМІЯ

прихо́ваний якого важко або неможливо помітити, погано видимий

неви́дний неприступний для зору, прихований від очей.
невло́вний про ознаку чого-небудь, про те, що змінюється, зароджується й зникає, - слабко виражений.
невідчу́тний якого важко або неможливо відчути.

прихо́ваний який не виявляється відкрито або повною мірою

прихо́ваний якого навмисне приховують від інших; відомий небагатьом; який діє приховано

захо́ваний прихований, потаємний.
пота́єний таємний.
потайни́й який навмисне приховують від інших, тримають у таємниці; таємний.
потає́мний який навмисне приховують від інших, тримають у таємниці; про який ніхто не повинен знати, дізнатися; таємний.
секре́тний який не підлягає розголошенню, тримається в секреті від інших; таємний.
скри́тний який приховують від людських очей; таємний; потайний.
тає́мний який навмисне приховують від інших, відомий небагатьом або тільки кому-небудь одному.
таємни́чий те саме, що тає́мний 1.
хо́ваний те саме, що тає́мний.

прихо́ваний який не підлягає розголошенню, тримається в секреті від інших

залаштунко́вий (розм.) який міститься, перебуває за лаштунками.
конфіденці́йний (книжн.) який не підлягає розголосові; довірчий, таємний.
негла́сний невідомий для інших; прихований, таємний.
потайни́й який навмисне приховують від інших, тримають у таємниці; таємний.
потає́мний який навмисне приховують від інших, тримають у таємниці; про який ніхто не повинен знати, дізнатися; таємний.
секре́тний який не підлягає розголошенню, тримається в секреті від інших; таємний.
тає́мний який не підлягає розголошенню; секретний.

прихо́ваний про думки, почуття, переживання тощо - не висловлений, не виявлений зовні, не цілком усвідомлений

зата́єний таємний.
захо́ваний (рідше.) прихований, потаємний.
потайни́й глибоко затаєний у серці, не висловлений, не виявлений зовні (про думки, почуття, переживання).
потає́мний захований у глибині душі, не висловлений, не виявлений зовні (про думки, почуття, переживання).
тає́мний не висловлений, не виявлений зовні, затаєний (про думки, почуття, переживання).

прихований (П.)

закритий про мішень

прихований

заповітний про мрії

прихований

незримий до пори

прихований

непомітний для ока

потаємний плян

таємний

хитрий

потенціяльний

скритий

сокровенний

укритий

прихований

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.