ПРИХВАЧУВАТИ — СИНОНІМІЯ

прихва́чувати (розм. з собою) часто із сл. з собою - нести, вести, везти з собою, до себе

бра́ти (з собою, до сбе) вести, везти, нести з собою, забирати з собою, до себе.
забира́ти (з собою, до сбе) вести, везти кого-небудь із собою, до себе.
захва́чувати (розм. з собою) ідучи кудись, брати з собою кого-, що-небудь.
захо́плювати (з собою) брати, прихоплювати кого-, що-небудь з собою.
прихо́плювати (розм. з собою) ідучи, брати, захоплювати кого-, що-небудь з собою.
підхо́плювати (розм. з собою) брати з собою як попутника.

прихва́чувати

прихва́чувати