ПРИТЯГУВАТИ — СИНОНІМІЯ

притя́гувати привертати до себе, пробуджуючи кохання

ва́бити притягати до себе і викликати потяг.
мани́ти притягати до себе; вабити (у 2 знач.), приваблювати.
на́дити приваблювати до себе, манити.
прива́блювати привертати до себе, пробуджуючи кохання.
приверта́ти за народними повір'ями – причаровувати до себе.
прико́вувати викликати прихильність, почуття дружби, кохання; притягати до себе.
прима́нювати певними заходами викликати в кого-небудь почуття кохання, зваблювати.
прина́джувати викликати почуття кохання, потяг (про якості, властивості чиїсь).
притяга́ти виклика́ти почуття симпатії, приязні, любові.
причаро́вувати викликати до себе потяг, симпатію, любов.
спокуша́ти намагатися викликати до себе чуттєвий потяг, симпатію, прихильність.
чарува́ти захоплювати, вражати кого-небудь чарами (у 3 знач.).

притя́гувати брати що-небудь із користю, для власних вигод

вжива́ти (чого) використовувати або застосовувати що-небудь з якоюсь метою.
використо́вувати застосовувати, вживати що-небудь з користю, користуватися чимсь або чиїмись послугами з певною метою.
застосо́вувати використовувати що-небудь, запроваджувати в ужиток.
зужитко́вувати (розм.) використовувати, застосовувати.
кори́стува́тися (чим, з чого) застосовувати що-небудь.
користа́ти (з чого, рідше)
користа́тися (чим і з чого, рідше) застосовувати що-небудь.
послуго́вуватися (чим) використовувати кого-, що-небудь з певною метою, користуватися чимсь.
послугува́тися (чим, рідше) використовувати кого-, що-небудь з певною метою, користуватися чимсь.
притяга́ти використовувати кого-, що-небудь з певною метою.
ужива́ти (чого) використовувати або застосовувати що-небудь з якоюсь метою.

притя́гувати заохочувати, спонукати кого-небудь брати участь у чомусь

втя́гувати (у що) залучати, притягати, заохочувати когось до участі в чому-небудь.
втяга́ти (у що) залучати, притягати, заохочувати когось до участі в чому-небудь.
залуча́ти (до чого) заохочувати, спонукати кого-небудь брати участь у чомусь, долучати до якоїсь роботи і т. ін.
прилуча́ти заохочувати, спонукати кого-небудь до участі в чомусь.
притяга́ти залучати кого-небудь до чогось, спонукати брати участь у чомусь.
підпряга́ти (розм.) залучати додатково кого-небудь до якоїсь справи, роботи і т. ін.
утя́гувати (у що) залучати, притягати, заохочувати когось до участі в чому-небудь.
утяга́ти (у що) залучати, притягати, заохочувати когось до участі в чому-небудь.

притя́гувати охопивши що-небудь чимсь, туго зав'язуючи, зменшувати обсяг, звужувати щось

притя́гувати

притя́гувати виклика́ти в кого-небудь бажання або потребу кудись приходити, десь бувати

ва́бити манити кудись чимсь принадним, викликати бажання до чого-небудь.
кли́кати вабити, притягати.
мани́ти викликати бажання відправитися куди-небудь, бути десь, робити, переживати що-небудь.
на́дити приваблювати до себе, манити.
прива́блювати викликати бажання підійти, подивитися, покуштувати і т. ін.
притяга́ти виклика́ти в кого-небудь бажання або потребу кудись приходити, десь бувати, щось робити і т. ін.
тягну́ти викликати бажання бути де-небудь, піти куди-небудь.
тягти́ викликати бажання бути де-небудь, піти куди-небудь.

активізувати

вербувати

двигати

притягувати

заманювати

притягувати

поривати (почуття)

притягувати

таскати

притягувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.