ПРИТУПЦЬОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

притупцьо́вувати (розм.) супроводжувати якусь дію стуканням ногою, ногами в такт цієї дії

шествува́ти

притупцьовувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.