ПРИТРИМАТИ — СИНОНІМІЯ

притри́мати робити повільнішим (біг, ходу тощо)

приде́ржати уповільнювати (звичайно ходу).
приде́ржувати уповільнювати (звичайно ходу).
притри́мувати робити повільнішим (біг, ходу тощо).
упові́льнити робити повільнішим, зменшувати швидкість чого-небудь.
упові́льнювати робити повільнішим, зменшувати швидкість чого-небудь.

притри́мати

притри́мати

відкла́сти збирати, зберігати що-небудь з певною метою.
зали́ши́ти відкладати, зберігати щось для кого-, чого-небудь.
лиши́ти зберігати, приберігати для чого-небудь.
приберегти́ залишати, резервувати щось для кого-небудь, за ким-небудь.
приде́ржати приховувати, приберігати на деякий час що-небудь.
резервува́ти залишати що-небудь у резерві.

притри́мати

притри́мати

держати

здержувати

притримати

суспендувати

хоронити

притримати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.