ПРИТАРАБАНЮВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

притараба́нюватися

шествува́ти

притараба́нюватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.