ПРИСУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

присува́тися (розм.) про неживі предмети, явища природи тощо - переміщатися на ближчу відстань до кого-, чого-небудь

бли́жчати (без додатка й обставин місця) ставати ближчим.
бли́зитися (рідко)
набли́жуватися (до кого-чого і без додатка рідше) про неживі предмети, явища природи тощо - переміщатися на ближчу відстань до кого-, чого-небудь.
наближа́тися (до кого-чого і без додатка)
нахо́дити (без додатка) про дощ, хмари і т. ін.
підбира́тися наближатися непомітно або повільно, поширюючись чи розповсюджуючись кудись.
су́нутися на кого-що і без додатка - наближатися якоюсь масою, значним габаритом.

присува́тися (розм.) ідучи, їдучи і т. ін., переміщатися на ближчу відстань

набли́жуватися (рідше) ідучи, їдучи і т. ін., переміщатися на ближчу відстань.

присува́тися (розм.) під час руху до кого-, чого-небудь - показуючись, ставати ближчим і виднішим

бли́жчати (без додатка)
бли́зитися (рідко)
набли́жуватися (до кого-чого і без додатка рідше) під час руху до кого-, чого-небудь - показуючись, ставати ближчим і виднішим.
наближа́тися (до кого-чого і без додатка)
наплива́ти (на кого-що і без додатка) наближатися з нечіткими контурами.
насо́вувати на кого-що і без додатка - про щось велике, громіздке.
насува́ти на кого-що і без додатка - про щось велике, громіздке.

сунутися до А

присуватися

шествува́ти

присуватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.