ПРИСТЕРІГАТИ — СИНОНІМІЯ

пристеріга́ти (діал.) здійснювати нагляд за ким-, чим-небудь, виявляючи, з'ясовуючи щось, викриваючи когось з метою упіймати і т. ін.