ПРИПАСИ — СИНОНІМІЯ

припас шкіперський

припаси
спорядження причандалля

припас

припаси

припаси

припаси

причандали

знаряддя (мн. (робочі))
припаси

риштунок

спорядження

інструмент

провізія

снаряд

снасть

припа́с те, що заготовлене заздалегідь, залишене на випадок необхідності

заді́л (спец.) запас виробів, заготовок.
потенціа́л сукупність ресурсів.
резе́рв те, що розраховане на використання в разі крайньої необхідності.
ресу́рси більш чи менш значні запаси, які можна використати при потребі.
фонд запаси, нагромадження держави, підприємства і т. ін.

припа́с (рідко.) сукупність засобів для ведення війни, бою;

броня́ зброя.
збро́я сукупність засобів для ведення війни, бою; озброєння.
зна́ряд (діал.) зброя.

припа́с пристосування, прилад, механізм і т. ін., за допомогою якого виконується певна дія

зна́доб (діал.)
зна́діб (діал.)
зна́ряд (діал.)
при́ряд (діал.)
інструме́нт набір предметів для певної роботи.

припа́сти

припа́сти

припа́сти

припасти́

припа́сти

припа́сти

припа́сти

припа́сти

припа́сти встелитися шаром чого-небудь (снігу, пилу і т. ін.), густо покритися чимсь

обси́патися укритися, покритися кругом, по всій поверхні чим-небудь сипким або великою кількістю однорідних предметів.
опуши́тися покритися (снігом, інеєм).
осипа́тися те саме, що обсипа́тися 1–3.
укри́тися встелитися шаром чого-небудь (снігу, пилу і т. ін.), густо покритися чимсь.

припа́сти полягти (про траву, злакові і т. ін.)

пони́кнути полягти (про траву, злакові і т. ін.).
прилягти́ схилитися додолу від своєї ваги або від вітру, зливи, граду; полягти (про рослини).
схили́тися змінити своє пряме положення на похиле, нагинаючись, опускаючись.
угну́тися набути зігнутого положення, нахилитися, пригнутися донизу, перев. під дією якої-небудь ваги, якогось тягаря.

припас харчів

спорядження воїна

відноситися

ліпитися

приходиться

слідувати (частина)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.