ПРИМАЗУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

прима́зуватися (зневажл.) перев. про людину - набуваючи відповідних рис, навичок, уміння і т. ін., освоюватися в певних умовах, ставати здатним, звичним до чогось

вжива́тися (де, у що)
ладна́тися (розм.) перев. з метою жити в мирі, злагоді.
приміня́тися (розм. рідко)
пристосо́вуватися (до кого-чого)
пристро́юватися (розм. рідко)
підбира́тися під кого-що - до чиїхсь уподобань, смаків тощо.
підхо́дити (під кого-що)
ужива́тися (де, у що)

підлизуватися

примазуватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.