ПРИЛУЧИТИ — СИНОНІМІЯ

прилучи́ти приєднувати, прибавляти кого-, що-небудь до когось, чогось, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.

додава́ти (кого, що і без прям. дод.) приєднувати, прибавляти кого-, що-небудь до когось, чогось, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.
долуча́ти додавати, приєднувати кого-, що-небудь до когось, до чогось.
допо́внювати додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
доповня́ти додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
набавля́ти збільшувати що-небудь за рахунок надбавки (перев. про ціну, плату і т. ін.); додавати.
надбавля́ти додавати що-небудь зверх того, що є, що усталилось і т. ін.
попо́внювати додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.
поповня́ти додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.

прилучи́ти офіційно надати комусь право займати певну посаду, доручати виконувати якісь обов'язки

прилучи́ти приєднати, прибавити кого-, що-небудь до когось, чогось однорідного, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.

дода́ти приєднати, прибавити кого-, що-небудь до когось, чогось однорідного, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.
долучи́ти додати, приєднати кого-, що-небудь до когось, до чогось.
допо́внити додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, зробити його повнішим.
наба́вити збільшити що-небудь за рахунок надбавки (перев. про ціну, плату і т. ін.); додавати.
надба́вити додати що-небудь зверх того, що є, що усталилось і т. ін.
попо́внити додаючи, збільшити кількість, обсяг, склад чого-небудь.

прилучи́ти заохотити, спонукати кого-небудь брати участь у чомусь, долучити до якоїсь роботи і т. ін.

втягну́ти залучити, притягти, заохотити когось до участі в чому-небудь.
втягти́ залучити, притягти, заохотити когось до участі в чому-небудь.
залучи́ти заохотити, спонукати кого-небудь брати участь у чомусь, долучити до якоїсь роботи і т. ін.
притягну́ти залучити кого-небудь до чогось, спонукати брати участь у чомусь.
притягти́ залучити кого-небудь до чогось, спонукати брати участь у чомусь.
підпрягти́ залучити додатково кого-небудь до якоїсь справи, роботи і т. ін.
утягну́ти залучити, притягти, заохотити когось до участі в чому-небудь.
утягти́ залучити, притягти, заохотити когось до участі в чому-небудь.

асоціювати

возз'єднати

зчленовувати

інкорпорувати

комбінувати

конектувати

переключати

поривати (почуття)

прилучити

прибавляти

прирізувати (землю)

рекрутувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.