ПРИЛУЧАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

прилуча́тися (до чого) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

прилуча́тися починати брати участь у тому, що роблять інші

включа́тися (до чого, у що) приєднуватися до чого-небудь; брати участь у чому-небудь.
встрява́ти (у що, між кого, розм.)
долуча́тися додаватися, приєднуватися до чого-небудь.
припряга́тися (розм.) приєднуватися до кого-небудь для участі в чомусь.
пристава́ти приєднуючись до кого-небудь, робити те саме, що й він (вони).
приє́днуватися (до кого-чого) починати брати участь у тому, що роблять інші.
підключа́тися (розм.) приєднуватися до кого-, чого-небудь, ставати учасником чогось.
підпряга́тися (розм.) братися допомагати кому-небудь у чомусь.

прилуча́тися починати брати участь у дії, яка виконується іншими, у розпочатій ким-небудь справі тощо

приєднувати

прилучатися
приставати (до гурту)
п. ф. -АТИСЯ

Словник синонімів Караванського.