ПРИЙНЯТИ — СИНОНІМІЯ

прийня́ти взяти до рук, на плечі і т. ін. від когось або звідкись кого-, що-небудь

прийми́ти (діал.) взяти до рук, на плечі і т. ін. від когось або звідкись кого-, що-небудь.
узя́ти ухопити рукою (руками) або яким-небудь знаряддям.

прийня́ти

прийня́ти

прийня́ти

прийня́ти набути якої-небудь особливості, властивості; ставати якимсь і т. ін

набра́ти (чого) набуати якої-небудь особливості, властивості; стати якимсь і т. ін.
прибра́ти (що і без прям. дод.) прийняти певний вигляд, позу і т. ін. (про яку-небудь особу).

прийня́ти

набу́ти ставати власником кого-, чого-небудь, діставати, здобувати щось.

прийня́ти

прийня́ти

прийня́ти

прийня́ти

прийня́ти

прийня́ти пригостити кого-небудь якоюсь стравою, закускою, напоєм і т. ін

вгости́ти те саме, що частува́ти.
вчастува́ти те саме, що почастува́ти.
вшанува́ти пригостити, почастувати кого-небудь.
погости́ти те саме, що пригости́ти.
помогори́чити (розм.) поставити кому-небудь могорич; почастувати кого-небудь з приводу успішного завершення якоїсь справи.
помогоричува́ти (розм.) поставити кому-небудь могорич; почастувати кого-небудь з приводу успішного завершення якоїсь справи.
попо́штувати шанобливо пригостити, почастувати.
почастува́ти пригостити кого-небудь якоюсь стравою, закускою, напоєм і т. ін.
пошанува́ти пригостити, почастувати кого-небудь.
пригости́ти виявляючи увагу, гостинність, доброзичливість до кого-небудь, почастувати їжею, питвом і т.ін.
пришанува́ти (Діал.) пригостити.
піднести́ подати страву, питво і т. ін., частуючи.
угости́ти те саме, що почастува́ти.
участува́ти те саме, що почастува́ти.
ушанува́ти пригостити, почастувати кого-небудь.

взяти на працю

узяти на працю

акцептувати

рекрутувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.