ПРИЙМАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

прийма́тися (розм. за кого-небудь) застосовувати щодо кого-небудь якісь дії

бра́тися (за кого-небудь) застосовувати до кого-небудь якісь дії, картати когось, докоряти комусь і т. ін.

прийма́тися (за кого-що) визнаватися ким-, чим-небудь, якимсь, прирівнюватися до когось, чогось

вважа́тися (ким, чим, яким, за кого-що) визнаватися ким-, чим-небудь, якимсь, прирівнюватися до когось, чогось.
зна́читися (діал.) вважатися.
лічи́тися розцінюватися, сприйматися певним чином; вважатися.
ма́тися (розм. рідко) вважатися ким-, чим-небудь.
поважа́тися (розм. рідко) вважатися, визнаватися за кого-, що-небудь.
рахува́тися розцінюватися, сприйматися певним чином; уважатися.
сприйма́тися (як хто, що) вважатися чим-небудь.
уважа́тися (ким, чим, яким, за кого-що) визнаватися ким-, чим-небудь, якимсь, прирівнюватися до когось, чогось.

прийма́тися (діал.) діяти відповідно до чогось, згідно з чимсь

прийма́тися (за що, з інфін., розм.) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

прийма́тися про рослини - починати рости після посадки, пересадки

вкоріня́тися укріплятися корінням у ґрунті.

проходити про ухвалу

прийматися
ухв

поступати

прийматися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.