ПРИГОЖИЙ — СИНОНІМІЯ

приго́жий (розм.) який підходить для даного випадку

відпові́дний який підходить, потрібний для конкретного випадку; необхідний.
гі́дний цілком відповідний у даному випадку; потрібний.
нале́жний потрібний, необхідний або відповідний.
потрі́бний саме той, що треба; належний.
принагі́дний відповідний до нагоди, ситуації.
присто́йний потрібний у певній ситуації; відповідний.
підхо́жий який відповідає яким-небудь вимогам, умовам, придатний для чогось.
підходя́щий те саме, що підхо́жий 1.

приго́жий (розм.) який задовольняє певні вимоги, відповідає певним умовам

ви́гідний який дуже підходить, придатний, сприятливий для чого-небудь.
відпові́дний який відповідає певній мірі; належний.
го́жий (розм.)
годя́щий (розм. рідко) придатний для чого-небудь, який відповідає певним вимогам.
зда́тний (розм.) придатний для кого-, чого-небудь, на щось, годящий.
нале́жний потрібний, необхідний або відповідний.
пригі́дний (розм. рідше) те саме, що прида́тний.
прида́тний відповідний для чогось; слушний.
присто́йний який задовольняє певні вимоги, відповідає яким-небудь умовам; цілком задовільний, добрий.
підхо́жий який відповідає яким-небудь вимогам, умовам, придатний для чогось.
підходя́щий (розм.) те саме, що підхо́жий 1.

приго́жий (фольк.) про людину, її риси - який відзначається красою

ва́льни́й (діал.)
вродли́вий який має приємне обличчя, вигляд; гарний, красивий.
га́рний приємний зовнішнім виглядом; ; красивий.
го́жий (фольк.)
гож (фольк.)
кра́сен (фольк.)
кра́сний (фольк.)
краси́вий те, що має приємний зовнішній вигляд, відзначається гармонією барв, ліній і т. ін.
ло́вкий (розм.)
подо́бний (діал.)
прега́рний (підсил.)
препи́шний (підсил.)
пречуде́сний (підсил. розм.)
пречудо́вий (підсил.)
розчуде́сний (розм. рідше) який відзначається надзвичайною красою.
хо́сний (діал.)
хупа́вий (діал.)
шпе́тний (діал.)

приго́жий (розм.) найбільш вигідний кому-небудь за даних обставин

пригожий

пригожий

пригожий

красивий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.