ПРИГОДИ — СИНОНІМІЯ

пригода

всячина (фр.)
одіссея (тривалі)
пригоди (мн.)

всячина з минулого

пригоди

подвиг (ІР.)

пригоди

похід

походи (мн.)
пригоди (ЖМ.)

усячина з минулого

пригоди

хроніка скандальна

пригоди

епопея

пригоди (героїчні)

одисея

пригоди

перипетії

приго́да те, що сталося, трапилося несподівано

ви́падок те, що сталося, трапилося (звичайно несподівано); подія.
епізо́д короткочасна випадкова побічна обставина або подія.
ка́зус (розм.)
поді́я що-небудь непередбачене, несподіване; пригода, випадок.
при́тча (розм.) який-небудь непередбачений випадок; пригода, подія.
при́чта (розм.) незвичайна пригода, дивний випадок.
трапу́нок (розм.) те саме, що ви́падок 1.
істо́рія (розм.) подія, пригода, випадок і т. ін.

приго́да подія, випадок, обставина тощо, які викликають почуття незадоволення, досади і т. ін.

ка́пость (розм.)
раху́ба (розм.) неприємний клопіт із ким-, чим-небудь.
ха́ле́па (розм.)

пригода

пригода бойова

пригода

пригода тяжкі

ходіння по муках

пригода любовні

інцидент

прецедент (що трапився колись, ставши зразком для сучасного)

історія життєва

авантура (ЖМ.)

випадок

прецедент (прообраз сучасного)
халепа (неґ.)

епізод з життя

напасть невелика

обставина епізод

подія незвичайна

приключка

акцидент

епізод

інцидент

казус

случай


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.