ПРИБАВЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

прибавля́ти (розм. що, рідко.) виконувати математичну дію додавання

додава́ти (що, мат.) виконувати додавання (у 2 знач.).
приплюсо́вувати (розм.) додавати під час підрахунку.
прирахо́вувати рахуючи, додавати до чогось.
склада́ти (мат.) додавати одне число до другого; виконувати дію додавання.

прибавля́ти (чого) спричинятися до сильнішого, інтенсивнішого прояву якогось явища, процесу, якості, почуття тощо

прибавля́ти

прибавляти

преміювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.