ПРАВДИВИЙ — СИНОНІМІЯ

правди́вий який не викликає сумніву; достовірний

вірогі́дний який не викликає сумніву; достовірний.
достові́рний (розм.) який не викликає сумніву, цілком певний, точний.

правди́вий який ґрунтується на справедливості, правді, має обґрутовані підстави

правди́вий який у своїх діях керується справедливістю, дотримується правди; який характеризується справедливістю

безгрі́шний який ніколи не робить помилок.
правосу́дний який чинить правий суд.

правди́вий такий, який є насправді, в дійсності

су́тий (рідше)
су́щий (розм.)
щи́рий про людину - для посилення якоїсь її ознаки.

правди́вий який відзначається високими моральними якостями

доброче́сний який живе чесно, дотримується всіх правил моралі.
поря́дний не здатний на погані, нечесні або аморальні вчинки; чесний.
че́сний який відзначається високими моральними якостями.
чи́стий який відзначається високими моральними якостями; правдивий, чесний.

правди́вий який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; чистосердечний, правдивий, прямолінійний.
душе́вний щирий, відвертий, сердечний.
задуше́вний пройнятий щирістю, сердечною теплотою, відвертістю.
натура́льний (рідше) невдаваний, щирий (про риси характеру).
нелука́вий нездатний на хитрощі, брехню, прикидання і т. ін.; прямодушний, щирий, правдивий.
правдомо́вний щирий, правдивий.
простосе́рдий простодушний, довірливий, щирий.
простосе́рдний те саме, що простосе́рдий.
простосерде́чний (рідше) те саме, що простосе́рдий.
прямоду́шний якому властиві прямота, відсутність лицемірства, хитрості; щирий, відвертий.
щи́рий який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки; відвертий, правдивий.
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.
щиросе́рдний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

правди́вий про мову, слово - сповнений життєвої правди

щи́рий сповнений життєвої правди; правдивий.

правдивий факт

правдивий хто

істинний

правдивий

автентичний документ

відвертий

правдивий
зап. душа навстіж
обр. простий серцем

дійсний

правдивий
не фіктивний
не уявний
не фалшивий

нелукавий

правдивий
чистий <простий> серцем

справжній

правдивий
не уявний
чистий <тобі>

точний опис

чесний погляд

шляхетний хто

щирий хто

правдивий
о. душа навстіж

автентичний

дійсний

істинний

правильнийДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.