ПОШТОВХ — СИНОНІМІЯ

по́штовх різкий короткий удар

струс різкий коливальний рух, часто з ударом.
товчо́к (розм. рідше)
штовха́н (розм.)

по́штовх (розм. перен.) обставина, з якої виникає підстава для чогось

прете́кст (книжн.) привід.
при́від підстава (справжня або вигадана), причина яких-небудь дій, вчинків.
при́ключка (розм.) те саме, що при́від.
при́чіпка (розм.) те саме, що при́від 1.
прито́ка (діал.) привід, нагода.

по́штовх (розм.) явище, яке зумовлює чи породжує інше явище; протил. наслідок

вина́ (розм.) причина перев. негативних явищ.
при́ключка (розм.)
прито́ка (діал.)
причи́нок (діал.)
пружи́на (розм.)
підкла́дка (розм.)

поштовх удар

поштовх серця

поштовх до чого

забій серця

поштовх

зрушення

поштовх

спонука до чого

мотив (кн.)
поштовх

стимул

струс землі

поштовх

імпакт

імпет

імпульс

мотив


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.