ПОЧУХРАТИ — СИНОНІМІЯ

почухра́ти (розм.)

злопоті́ти (діал.)
махну́ти (розм.)
махону́ти (розм.)
перхну́ти (діал.)
помаха́ти (розм.)
помкну́ти (діал.)
пошумі́ти (розм.)
пігна́ти (діал.)
шмигону́ти (розм.)
шурну́ти (діал.)

почухра́ти (розм.)

піти

повіятися (неґ.)
поплентатися (поволокти ноги)
почвалати (док. о.)
почухра́ти
чкурнути (прожогом)

колошматити

почухра́ти
сікти (кара)

обкарна́ти

тріпати (вовну)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.