ПОЧУХРАТИ — СИНОНІМІЯ

почухра́ти (розм.)

злопоті́ти (діал.)
махну́ти (розм.)
махону́ти (розм.)
перхну́ти (діал.)
помаха́ти (розм.)
помкну́ти (діал.)
пошумі́ти (розм.)
пігна́ти (діал.)
шмигону́ти (розм.)
шурну́ти (діал.)

почухра́ти (розм.)

піти

повіятися (неґ.)
поплентатися (поволокти ноги)
почвалати (док. о.)
почухрати
чкурнути (прожогом)

колошматити

почухрати
сікти (кара)

обкарнати

тріпати (вовну)Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.