ПОЧИНАТИ — СИНОНІМІЯ

почина́ти (рідше) будуючи щось, поселяючись десь, класти початок існуванню чого-небудь

почина́ти (що, з інфін.) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

починати

класти <робити> початок
робити перший крок

починати лихе

починати

починати (брати початок і п. ф. від)

відкривати сезон

починати (роз)

заводити пісню

починати

затівати

починати
о. заварювати кашу <пиво>
фр. город городити

зачинати

починати
класти початок

подвизатися

починати

становитися (до праці)

стартувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.