ПОХЛЯНУВАТИ — СИНОНІМІЯ

чахнути

похлянувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.