ПОТЕРЕБ'Я — СИНОНІМІЯ

по́тереб'я (діал.) непридатні для використання, непотрібні залишки чого-небудь, мотлох, старі речі тощо