ПОТЕНЦІЯ — СИНОНІМІЯ

поте́нція (книжн.) природні задатки, нахили до якоїсь діяльності, творчості

да́ні якості, необхідні для чого-небудь.
зда́тність (розм.)
ке́ба (діал.)
кебе́та (розм.)
потенціа́л (книжн.)
хисть (діал.)

поте́нція (книжн.) наявність умов, сприятливих для чогось, обставин, які допомагають чомусь, тощо

перспекти́ва сприятливі умови для майбутньої діяльності.
по́ле умова для чогось.

потенція

енергія

потенція
потуга (с.)
сила (приб.)

можливість

мо́га (р.)
можність (зст.)
потенція (кн.)

потенціял

потенція

резерва

Словник синонімів Караванського.