ПОСТЕРЕГТИ — СИНОНІМІЯ

постерегти́ (діал.) сприйняти зором

вгле́діти (розм.)
вгля́діти (розм. рідше)
взо́рити (діал.)
догля́нути (діал.)
за́здрі́ти (діал.)
загля́нути (діал.)
зви́діти (діал.)
згля́діти (розм.)
зогля́діти (розм.)
зу́здріти (діал.)
наба́чити (розм.)
нагле́діти (розм.)
нагля́діти (розм.)
нагля́нути (розм.)
пови́діти (діал.)
уви́діти (діал.)
угле́діти (розм.)
угля́діти (розм. рідше)
узори́ти (діал.)

постерегти́ (діал.) сприймаючи зором, слухом тощо, звернути увагу на когось, щось, виділити з-поміж оточення

вкмі́тити (діал.)
догля́дітися (діал.) сприймаючи зором.
навиді́ти (діал.)
покмі́тити (діал.)
укмі́тити (діал.)

постерегти́

постерегти

доглядати

доглянути (док.)
постерегти (ЖМ.)

набачити

назорити

рекогноскувати

постерегти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.