ПОСПІЛЬ — СИНОНІМІЯ

по́спіль один за одним; без перерви

по́спіль у поєднанні з кимсь, чимсь; спільними зусиллями; щільно один біля одного

воєди́но в одно місце, в одно ціле.
враз (розм.)
га́музом (розм.) усіх, усе.
грома́дно (діал.)
заодно́ здійснюючи щось одностайно.
зає́дно (діал.)
ку́пно (розм.) у поєднанні з кимсь, чимсь.
о́пліч перев. зі сл. бути, іти, виступати тощо.
о́птом (розм.)
огу́лом (розм.)
поспо́лу (розм.)
ско́пом (розм.)
толо́кою роблячи щось без оплати, лише за частування.
ура́з (розм.)
ґва́лтом (діал.)

по́спіль по всіх місцях, по всій території

по́спіль по всій поверхні

всу́ціль (рідше)
по́котом (розм.) про кількох лежачих людей - один біля одного.
суці́ль (рідше)
усу́ціль (рідше)

по́спіль до кінця; повною мірою

абсолю́тно присл. до абсолю́тний 2.
геть (розм.) уживається у знач. зовсім, цілком, увесь.
геть-чи́сто (розм.) зовсім, цілком.
до́чиста́ (розм.) повністю все, нічого не залишаючи, не приховуючи.
дотла́ повністю, цілком; до останку.
доще́нту повністю все, все без залишку.
зо́всім цілком, повністю.
круго́м (розм.) повністю, цілком.
на́скрізь (розм.) повністю, цілком.
на́чисто (розм.) зовсім, повністю; нічого не залишаючи.
остато́чно повністю, цілком; до кінця.
по́вністю до кінця, цілком.
при́тьмо́м (розм.) зовсім, абсолютно.
спо́вна́ цілком, повністю.
то́чно цілком, зовсім; абсолютно.
цілко́м (присл.) до кінця, повністю.
цілкови́то цілком, повністю.
чи́сто (розм.) зовсім, абсолютно.

поспіль

пр. один за одним

поспіль

поспіль (ІД.) усі

усі чисто

всуціль вряд

поспіль

підряд

поспіль (пр.)
без перебору

покотом класти

поспіль
один при однім

усуціль вряд

поспіль

воєдино

дружньо

підряд

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.