ПОСОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

двигати

посовувати

зміщати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.