ПОСВІДЧУВАТИ — СИНОНІМІЯ

посві́дчувати юридично оформляти печаткою і підписом документи, стверджуючи їх правильність, достовірність

посві́дчувати бути, служити доказом чого-небудь

вка́зувати (на що) свідчити про що-небудь.
говори́ти (про що) бути доказом чого-небудь; свідчити.
демонструва́ти (що) свідчити про що-небудь, показувати щось.
засві́дчувати (що, про що) бути, служити свідченням чого-небудь.
пока́зувати (що) свідчити про що-небудь, бути доказом чогось; давати підставу для якого-небудь висновку.
присві́дчувати (діал.) посвідчувати, засвідчувати.
підтве́рджувати (що) служити доказом правильності, істинності чого-небудь.
сві́дчити (про що) бути, служити свідченням, доказом чого-небудь; доводити щось.
ука́зувати (на що) свідчити про що-небудь.

афірмувати

демонструвати

завіряти

знаменувати

легітимувати

об'являти

удостовірювати

утверджувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.