ПОРУШАТИ — СИНОНІМІЯ

поруша́ти (діал.) збуджувати співчуття, жаль, ніжність і т. ін., глибоко хвилюючи

поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

поруша́ти (діал.) лад, тишу, спокій

поруша́ти (діал.) зупиняти рух, дію, розвиток кого-, чого-небудь, часто на якийсь час

поруша́ти (діал.) робити неспокійним кого-небудь; турбувати, бентежити

зворохо́блювати (діал.) хвилювати.
лихома́нити (розм.) приводити в збуджений стан; хвилювати.
мордува́ти (розм.) не давати спокою; хвилювати, тривожити.
мути́ти (розм.) те саме, що каламу́тити.
пали́ти (розм.) дуже хвилювати, непокоїти, мучити (про певні відчуття, переживання і т. ін.).
пекти́ (розм.) завдавати кому-небудь глибоких моральних страждань; мучити, непокоїти.
потряса́ти (розм.) справляти сильне враження на кого-небудь, глибоко хвилювати, зворушувати.
суяти́ти (діал.) турбувати, непокоїти; мучити.
труї́ти (розм.) хвилювати, бентежити.
юртува́ти (діал.) хвилювати.