ПОПРИВАБЛЮВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

пристрашуватися

поприваблюватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.