ПОПОВНИТИ — СИНОНІМІЯ

попо́внити приєднати, прибавити кого-, що-небудь до когось, чогось однорідного, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.

дода́ти приєднати, прибавити кого-, що-небудь до когось, чогось однорідного, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.
долучи́ти додати, приєднати кого-, що-небудь до когось, до чогось.
допо́внити додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, зробити його повнішим.
наба́вити збільшити що-небудь за рахунок надбавки (перев. про ціну, плату і т. ін.); додавати.
надба́вити додати що-небудь зверх того, що є, що усталилось і т. ін.
прилучи́ти приєднати що-небудь до чогось, об'єднати з чимсь.