ПОПЕРЕПОЛОХУВАТИ — СИНОНІМІЯ

страшити

попереполохувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.