ПОПЕРЕКАЗУВАТИ — СИНОНІМІЯ

анотувати

баяти

передавати (слова)

реагувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.