ПОПЕРЕЖОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

їдати

попережовувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.