ПОПАДАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

попада́тися переходити в чиєсь користування, ставати чиєюсь власністю

відхо́дити (від кого до кого)
ка́пати (розм.) про гроші - час від часу.
перехо́дити (кому, до кого) ставати власністю іншого.
полиша́тися після когось.
потрапля́ти (кому, до кого)
прихо́дити (розм.)
прихо́дитися кому, на кого - на чиюсь долю, внаслідок розподілу.

попада́тися випадково виявлятися на чиємусь шляху, в якомусь місці

вилуча́тися (діал.) траплятися.
зустріча́тися траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
луча́тися (діал.) траплятися (про яку-небудь подію, пригоду).
поди́буватися (розм.) траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
попада́ти випадково зустрічатися, знаходитися, з'являтися; попадатися.
потрапля́тися (розм. рідко) те саме, що трапля́тися.
прихо́дитися (розм.) мати нагоду, можливість; траплятися.
підверта́тися (розм.) випадково, раптом зустрічатися, з'являтися, траплятися комусь.
трапля́тися випадково виявлятися, бути; зустрічатися, попадатися.
трафля́тися (діал.) траплятися, бувати.

попада́тися

попадатися

попадати ЗАП.

влучати (у що)
ловитися (у пастку)
попадатися
під вплив опинятися під чим

потрапляти під ноги

попадатися
плутатися під чим
Словник синонімів Караванського.