ПОНЯТТЯ — СИНОНІМІЯ

поня́ття сукупність, система суджень, думок про життя, природу, суспільство

перекона́ння тверда, міцно усталена думка про що-небудь, погляд на щось.
по́гляди система переконань, уявлень; світогляд, світосприймання.
світо́гляд система поглядів на життя, природу і суспільство.
світорозумі́ння сукупність поглядів на світ; розуміння світу, дійсності.
світосприйма́ння сприймання людиною навколишнього світу, дійсності.
світосприйняття́ те саме, що світосприйма́ння.
філосо́фія переконання, що склалося з приводу чого-небудь; концепція.
ідеоло́гія сукупність філософських, політичних, правових, моральних, релігійних та мистецьких поглядів, що характеризують те або інше суспільство, клас, політичну партію, соціальну групу.

поняття

філ. логічна категорія

поняття (ФР.)

поняття

ідея

поняття

гадка (У ФР.)

поняття
підозра <н. і гадки не мав>

уявлення про що

поняття
розуміння чого


Джерело:
Словник синонімів Караванського.