ПОНАСКУБУВАТИ — СИНОНІМІЯ

таскати

понаску́бувати

теребити

понаску́бувати

щипати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.