ПОНАПЛЯМОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

грязити

понаплямовувати

дискредитувати

понаплямовувати

компромітува́ти

п'ятнува́ти

скверни́ти

понаплямовувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.