ПОМІТНИЙ — СИНОНІМІЯ

помі́тний який має особливе значення, заслуговує особливої уваги

ва́жний (розм.) який має велике значення; важливий.
ваго́мий цінний, важливий, доцільний.
вагови́тий (рідше) важливий за своїм значенням.
важли́вий який має велике, особливе значення.
виріша́льний найважливіший, головний, який має основне значення.
грандіо́зний надзвичайно великий; могутній, величний.
дорогоці́нний (підсил.) який має велике значення; дуже важливий.
епоха́льний (книжн.) який становить епоху, знаменує собою епоху (у 1 знач.); важливий, визначний.
значли́вий те саме, що значу́щий.
значни́й який займає високе суспільне становище, важливу посаду і т. ін.; впливовий, знатний.
значу́щий який має неабияке значення; важливий, серйозний.
кардина́льний (підсил. книжн.) найголовніший, найважливіший; ґрунтовний, основний.
немалова́жний досить важливий, значний; вагомий, ваговитий.
неоці́нний (підсил. рідше) те саме, що неоціне́нний.
неоціне́нний (підсил.) надзвичайно важливий своїм значенням; надважливий.
пова́жний який має неабияке значення; важливий, значний.
ці́нний (переносне) який має важливе значення.
істори́чний важливий для історії, який увійшов в історію (у 4 знач.); знаменний.

помі́тний якого можна бачити, приступний зорові

ви́ди́мий той, якого можна бачити, осягнути зором.
ви́дний якого можна бачити; приступний зорові.

помі́тний доступний для сприйняття органами чуття

влови́мий який можна сприйняти органами чуттів; відчутний, помітний.
відчу́тний який сприймається органами чуття.
уло́вний те саме, що улови́мий.
улови́мий який можна сприйняти органами чуттів; відчутний, помітний.
чу́тний який можна відчути; відчутний.

помітний

помітний слід

помітний хто

помітний вплив

неабиякий (сов.)
не абиякий

помітний

помітний

знаменний чим

маркантний

примітний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.